Şehit Tijda’nın Önderlik için kaleme aldığı mektup

Şehit Tijda Ekecik

Merhaba Başkanım;

Özgürlük aşkıyla harmanladığım selamlarımı yolluyorum.

Daha önce de size yazdığım mektuplarım vardı. Ama bu mektup hepsinden farklı. Çünkü size özgür kadınların özgür dağlarında yazıyorum. Ben de kendimi burada sizinle yeniden yaratmaya geldim. Toprağımdan kaçırılışım, çocuk duygularım ve özgürlük arayışımın katliamıydı. Bu kopuş yüreğimden kopuştu. Yüreğimi Kürdistan dağlarına asmıştım. Başkanım siz benim dağlara kavuştuğum anın anlamısınız. Toprağı isyan kokan ülkemizi halkımızı mücadelemizi tanıdıkça sizi tanıyor sizi tanıdıkça kendimi tanıyorum.

Dağlar bana çok şey anlatmak istiyor. Dinliyorum. Gerçekleri haykırıyorlar. Tanrıçalarınız beni çağırıyor, karanlıkta yıldızlarla buluşmaya. Ulaşmak istiyorum ve ulaşacağım Beritanların sesine. Kendimi şehitlerimizin militan çizgisinde yaratmak istiyorum. Bunun için düşmanın bende yarattığı, düşmanı parçalarcasına savaşıyorum. Bir zerre bile içimde barınmamalı. Yoksa gerçek yaşama ulaşamam. İçimde kayıp ilanları verdim. Bu savaşı kazanırsam kendimi bulacağım. Kaybetmek yok.Çünkü kaybetmek bu yolda fedaileşen binlerce yiğide ihanettir. İhanet ölümdür. Dediğiniz gibi “Biz ölümü öldürdük, ihanetide.” Siz benim kör olmuş gözlerime, kararmış kalbime değen ilk gün ışığımsınız.

Yırttım artık beni hapseden karanlığı. Tiamat’ın beyninden, yüreğinden ve rahminden vurulup götürüldüğü mezardan yeniden doğuyorum. Tarihin ortasında yakacağım kendimi. Ancak o ateşte kavrularak size ulaşabilirim. Her hücrede kirliliği kötülüğü ve bana ait olmayan beni yok edercesine, Mazlumların, Ferhatların ateşte eriyen bedenleri gibi bir olunmalı.

Şerefli ve onurlu bir yaşama ulaşma yolunda layık olacağım Saraların kavgasına. Öfkem patlamaya hazır olan bedenimdeki isyandır. Köklerimle Kürdistan bayrağına tutundum. Sırtım dağlardadır. Koparamaz artık beni düşman. Tutuştuğum bu halayda Sema gibi Zilanlaşmak, Zilan gibi sonsuzlaşmalıyım tarih sayfalarında. Sizin dediğiniz gibi “Her şeyimiz kuşatma altında.” Bu kuşatmayı kırmak için kuşanmalı. Ruhta, bedende, fikirde. Silahın namlusuna namus sürdük . Özgürlük mücadelesinde namussuza yer olmamalı. Nabzım intikam diye atıyor. Sizinle birlikte tekrar buluşacağım tarih sahnesinde. İşte o zaman şahit olacak gece ve gündüzler yazdığımız devrime. O günün umuduyla…