Dersim Günlüklerinden-II

0

MASAL KÖYÜ FERTLERİNİN DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ

2013-1014 yılında gördüğümüz eğitimden, bir parçasının, yani Beşinci Savunmanın (Kürdistan) sonuçlanması ile beraber, her bir arkadaşta yarattığı derin etkiler İmralı’nın hırçın dalgalarını hissedebiliyordu. Sanki yol açan bir sessizlikte ürpertiyordu gözleri, yüreklerden fırtınalar koparırcasına hissedebiliyordular. Bir an bile olsun görebilme ürpertisi sarmıştı, herkesin ruhuna. Hepsinin İmralı’daki dalgalarla kavgalaşarak yarışırcasına bu dalgaların Kürdistan’ın dört bir yanına yankıladığını hissediyorlardı. Yok, edilmek istenen Kürt halkının tarihini varlığını, kültürü, Önderlik bu dünya gerçeğini ortaya koyup Demokratik bir ulus için mücadele vermesi, her bir arkadaşta derin duygular yaratmıştır ve arkadaşların duygu düşüncelerini şöyle sıralayabiliriz…

Jindar arkadaş: Daha çok zihniyet boyutun da değişimin olması gerekiyor. Kendi zihniyetimi Demokratik zihniyet arasındaki keskin farkı gördüm. Zihniyette iyi kavranmadı mı pratiğini sergileyemiyoruz, Savunmada çok güç aldığım yönler oldu. Değişmekten korkmamak lazım. Diğer bir nokta Önderliğin Savundaki dili bende müthiş bir duygu yarattı. Dilinde hiçbir halka karşı kin yoktur ve bu duygularımda bir uysallaşma yarattı. Bu duyguların körelmesi değil, daha da sadeleşmesidir. Duygu ve akılda bir köprü oluşması lazım.

Edessa Arkadaş: Savunmalar bize büyük heyecan veriyor ve bunu derinleştirmek çok önemli. Savunma benim için bir mücadelenin gerekçesidir daha çok kendini “bil” ilkesinden yola çıkarak bunu kendimde gerçekleştirmek ve tarih ile şimdi arasında bağlantıları kurup kendimi sorgulamak ve bu temelde yaratmak istiyorum. Zihniyet noktasında değişim ve dönüşüm şart. Savunma bana çok yoğun duygular yaşattı, mutluluk ve huzur duygularını yaşadım. Önderlik sıradan yaşamayı bizim için kabul etmediği gibi, büyük yaşamak içinde, bize doğru olan zihniyetin savunmalarıyla sundu.

Raperin arkadaş: Her yıl okudun da yeni bir şey öğreniyorsun, okudukça bunun farkına varıyorsun, hiçbir halkın diğer halktan üstünlüğünün olmadığını öğretiyor. Bu Kürtler için de öyledir kapitalist zihniyette bu sömürü var, bundan nefret etek gerekir. Önderlik her şeyin alternatifini geliştiriyor, ama bizde bu eksiktir. Anladık ki insanda büyük bir potansiyel var. Önderlik kadın ve erkek cinsini eşit ele alıyor ve dost, yoldaş olarak nasıl yaşanılır. Zihnimde bir anlama gelişti.

Eylem Arkadaş: Önderlikten bahsederken duygulanmamak elde değil, hiçbir zaman kendi koşulları için bir şey belirtmiyor. Önderlikte milyonları eğitmeyi esas alma var. Şehit arkadaşların anısına bağlılık gereği birçok çabası oluyor. Önderliği doğru anlama ve algılama çok önemlidir. Önderliği anlamadı mı, birey tehlikelidir. Yaşama güçlü anlam vermedi mi, boş sıradan bir yaşam olur. Ben de kendi açımdan sadece bir bağlılığı yeterli görmüyorum, bu noktada kendini değişim ve dönüşüme sürekli uğratarak zihniyetini değiştirme önemlidir. Eskisi gibi yaklaşma aynı tarz ve yöntemleri uygulama yetersiz kalabiliyor. Bu noktalar da kendini değişim ve dönüşüme uğratma önemlidir. Tarzında çözüm gücü olma ve yaratıcı olma, noktasının gelişmemesi Savunmaları daha derinlikli ele almamadan kaynaklıdır. Kadın olarak da kendini anlamsızlaştıran noktalarda fark etmedin mi, bunu bilince çıkarmadın mı anlamlı katılamazsın. Bu nokta da mücadele ederken cesaret ederek katılmak önemlidir. Savunmaların derinliğine girmek anlamlı katılmaktır. Önderlik gibi biri bunu hak etmiyor ve kendimi ne kadar veriyorum, bu noktada eksik kalabiliyorum.

Helin arkadaş: insan üzerinde yoğun etki yaratıyor. Önderliğin yaşam felsefesi üzerine yoğunlaşmaya gittim. Ben nasıl yaşamalıyım, sorgulamasına gittim ve bu beni yoğunlaştırdı. Bir şeyler yaratmak istediğim zaman bazı zamanlar Önderliğin düşüncesine yakın hissediyorum, ayrı bir heyecan katıyor. Savunmada bu sene belli bir yoğunlaşma açığa çıktı. Geçen seneye oranla yoğunlaşmam daha da derinleşti. Kürt gerçeğine ilişkin hususları Önderlik çok somut dile getiriyordu ve bunu yaşamımızda görebiliyorum. Tarih noktasında belli bir yoğunlaşma yaşadım. Tarihi bazı zamanlar kopuk ele aldım. Bu da bütünsel düşünmemekten kaynaklı oluyor. Toplum ve birey üzerine de yoğunlaştım. Diğer bir nokta Önderliğin bütün halkları kapsamı dikkat çekicidir. Ama biz de bu yetersiz kalıyor, hakla ilgilenmekten Savunmalarda çelişkiler yaşamak lazım. Savunmada son bölümler çok duygulandırıyor, çünkü birçok şeyi Önderlik yaptığı halde hala kendisi içerde bu da acı veriyor. Koşullarının zor olması tabi ki de duygulandırıyor.

Veroz Arkadaş: Son Savunmayı daha öne okumamıştım. Savunma ezberlediğimiz birçok noktayı yerle bir ediyor. Bu Savunma çok somut ve buda kendimizi görebiliyoruz. Kürtlerin Tarihini bilmek önemli ve Önderlik çok somut ve açık bir şekilde belirtiyor. Savunma birçok doğruluğu ortaya koyuyor ama bazen bunu kabullenmeyebiliyoruz. Daha çok uçlarda duruyoruz. Savunmaları okuduğumda kendimi de bir sorgulamaya tabi tuttum yer yer Önderlik karşısında ezildim. Çünkü Önderliğin ölçülerini tutturma bizde zayıf kalıyor. Bazı zamanlarda kendimi Önderliğe yakın hissettim. Önderlik her şeyi somut açığa vuruyor ama bazen bize ütopik geliyor. Yapabilir miyiz, noktasında bir yoğunlaşmaya gidiyor, Önderlik ben de bir umut bir inanç geliştiriyor ve çok güç veriyor. Birçok noktada güç aldım.

Berfin Arkadaş: Her sene Savunma görüyoruz ve bu Savunmalar bana hep canlı gibi geliyor. Sanki yeni söylenmiş gibi. 1993’teki Önderliğin çözümlemesi, sanki bugün yeni söylemiş gibi. Savunma birçok noktada beni netleştirdi ve bu bir rahatlıkta, net olma noktasında esas aldım. Önderliğe yaklaşımım eskiden çok duygusaldı ve bu da düşünceyi önlüyordu. Önderlik siz beni nasıl seviyorsunuz sorusuna karşı bir yoğunlaşmaya girdim. Bunda bir yoğunlaşma yaşandı. Önderliğe bağlılık sadece duygusal boyutta olmamalı. Birey ve toplum noktası dikkatimi çeken noktalardan biri oldu. Önderliğin insanlara yaklaşımı çok etkileyicidir. Önderlik insanları değiştirebiliyor, dönüştürebiliyor ama biz birbirimize öyle yaklaşmıyoruz. Önderliğe yaklaşım çok önemli Hz. Peygamber gibi yaklaşmamalıyız. Önderliği gerçekten tanımak lazım ve Önderlik birçok noktada güç veriyor.

Sema Arkadaş: Beni de en çok Kürtlerin tarihinde yaşanan kahramanlar direnişler ve her yönlü yaşananlar etkiledi. Bende de bu yönlü duygular yarattı. Yine Önderliğin bireye biçtiği misyon Hakikat arayışı ve her yönlü önderlik ile kıyaslandığında çok dar kaldığımı görüyorum. Yine sorgulama boyutu gelişiyor. Fakat derinleştirme yönü az kalıyor. Çoğu zaman da ezik ama bazen de öğrendiğim ve güç gördüğüm ve güç noktalar da değişime inancımda gelişti ve bu nokta da önderliğin inancı güçlü bende de bunu yarattığı gibi etrafımda da bunu görüyorum.

Delila Arkadaş: Bende de en çok Kürt gerçekliği noktasında ki yaklaşımlar etkiledi. Bende nasıl yaşamamız gerektiği noktasında kaybolan yok olan kürtlüğü o gerçeği görüp ona göre yaşamak oldu. Önderlik ve Ortadoğu bütünlüğü ele aldığında bunu görebiliyorsun. Biz kendimize çok yabancılaşmışız ve bize ait olmayan yaşam tarzında şekillenmişiz. Bütün bu duygulara rağmen Önderliğin yaklaşımı çok farklı ve Önderlik hepimizin kalbinde var.
Nuda Arkadaş: Geçen yıla nazaran daha çık anlama ve farkına varma gelişti. Yine fedai eylem yapan arkadaşların mektuplarını okuduğumda önderliği ne kadar anladıkları fark ettim. Bende kendimi ele bu noktalarda sorgulama gelişiyor, yine Savunmaları tekrar tekrar okumayı önemli buluyorum. Benim için hedeftir. Çünkü okudukça öğreneceğim şeyler olacağına inanıyorum.

Evindar Arkadaş: İlk okunan Savunmadır, benim için. İlkin çok heyecan yaşadım ve sonlanınca da bende bir eziklikte yarattı. Çünkü hakkını yeterince veremediğimi düşüyorum. Önderlik her şeyi ayrıntılı açmasına rağmen biz anlamıyoruz ve düşündüğümüzü pratiğe koymakta zorlanıyoruz.

Sarya Arkadaş: Önderliğin son Savunmasıdır, daha önceki Savunmaların özünü ifade ediyor. Bizim elimize geç ulaştı. Geçen yılda tartıştık, bu yılda tartıştık. Günümüzle bağlantıları çok güçlü bu yüzden sorgulayıcıdır. Kürt Tarihinde de bütün halkların bir olduğunu öğretiyor varsa bir yanlış düzeltiyor halkın bir şeyler yapabileceği inancı bende oldu. Çünkü Önderlik bize birçok şeyin ciddiyetini yarattı. Zihniyet değişimini yarattı. Hepimizin kendi içinde devrim yaratması önemlidir. Bunun zorlanmaları elbette olacak, bu yıl bizim için farklı olmalıdır. Bizim güçlü katılmamız Önderliği güçlendirir ve özgürleştirir.

Rojda Arkadaş: Savunmalar karşısında içimizde bir coşku yaşanıyordu bu büyük bir heyecan veriyor. Önderliği düşünceleri hepsi güzel, ahlaklı ve özgür yaşayabilmek içindir. Önderlik kendisi için “Hakikat Avcısıyım” diyor. Gerçekten Önderliğin hakikati arayışı çok bilimseldir. Duygu yüklüdür. Önderliğin yaşam tarzı çok bütünlüklüdür. Önderlik Savunmada zihniyet devrimi yaratmak istiyor, düşünceleriyle körleşmiş, kirlenmiş düşüncelerimizi tedavi etmek istiyor. O hastalıkları yok etmek istiyor. Önderlik insanları değiştirip dönüştürüyor ve yeni bir sistem yaratıyor. Bu sistemde herkes yer alabilir. Bunda Önderliğin gücünü, büyüklüğünü gösteriyor. Hani diyoruz ya ‘Önderlik tek kişi değil evrenseldir.’ Önderlik herkese kucak açıyor. Önderlik İmralı’da yoğun arayışlarını yetiştirdi, yapmak istediği şeyleri yaptı. Önüne engel edecek bir sorun koymadı ve birçok şeyi geliştirdi. Önderlik düşünceleriyle birçok kesimi etkiliyor. Önderlik tarihi çok derin düşünüyor, bağlantılarını çok güçlü koruyor. Savunma her arkadaşta bir şeyler yarattı ve bunun farkına varma var. Farkına vardığımız şeyleri derinleştirmemiz lazım, unutmamak lazım, Önderliğin Savunmaları ben de bir sorgulama yarattı ve bu temelde yoğunlaşma oldu.

Bunlar üzerinde her zaman arayış içinde olmak ve mücadele verdiğimiz noktaları pratikleştirmek gerekiyor. Özellikle birey olma ve bu birey olma temelinde toplumla bütünleşme çok önemlidir. Tarih ve şimdi arasındaki bağıda çok iyi kurmamız gerekiyor. Önderlikte bu bütünseldir. Anı doğru yaşamak, bunun mücadelesini vermek, bunun arayışını sürekli kılmak gerekiyor. Önderlik tarzı ile katılım insanı güçlendirir. Ben Savunmaya başlarken hep Önderlikle nasıl doğru bir yoğunlaşma yaşayabilirim, nasıl bir duruş gerekiyor. Bu nokta da yoğunlaşmam oldu. Önderlik tarzını doğru anlamak lazım. Önderlik hep radikal bir duruş sergiliyor ve biz bunu ne kadar kendimizde gerçekleştirebiliyoruz. Kendi gerçekliğimize radikal yaklaştığımız oranda etrafa da yaklaşabiliriz. Önderliğin yaratmak istediği sistemin temsilini kendimizde yaratmalıyız. Bu konuda sorumluluk duygusunu hissetmeliyiz. Savunmada diğer bir nokta kadın konusuna ilişkin.

Önderliğin somut ölçüleri karşısında bir yoğunlaşma yaşandı. Bu noktada Önderliğin kadına verdiği misyonu doğru anlamamız gerekiyor ve pratikleştirmek lazım. Belki birçok nokta vardı ama en azından bu yoğunlaşmalarımı dile getirdim.

13 Şubat 2014

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.