Kadın Güçlenmeden Yaşam Kurtulamaz-I

0

Önder Apo

Bin bir kirle pasla kirletilmiş kişiliklerimizin önderlik gerçeği ile aklanıp paklanarak melekler yüceliğinde bir yüceliğe erişmesi için, sevgi ve savaşla bütünleşerek yeni yaşamda birer köşe taşı olunabilir. Derin düşünün, dürüst ve akıllı olun. Yaşam kanununa inanmalısınız. Şeytan ile melek arasında bocalıyorsunuz. Bir anlamda güvenleri yıkılmış arkadaşlarsınız. Sizde biraz vicdan varsa, iman varsa gelişmeyi kendinizde de yaratacaksınız ve bu imkanları değerlendireceksiniz. Yaşamda bir melek kadar çekici olacaksınız. Siz zayıf kadın olmaya mahkum değilsiniz.

Hiç bir şey yapamayacaksanız da, kendi kişiliğinizle şerefinizi kurtarabilirsiniz. Akıllı, zeki, dürüst ama şeytanın bir kaç özelliğini de kapmış melekler olursanız, iyi yönetici olursunuz. Her şey sizi hakiki olmaya zorluyor. Her şey sizi meleksel ve doğrusal kılıyor. Kadın tipinde de artık yaman ve eğitici olunmalı, çirkinler kabul edilmiyor.

Bana göre en iyi birlik militanların birliğidir. İdeolojik siyasi ve örgütsel anlamdadır. Kadın olarak da melek olmaya çalışın. Amaç yüceliğini gösteren kız, tanrıça gibi olabilir. Esnaf karısı gibi yaşarsanız zafer yürüyüşü savaşçılarının eline su bile dökemezsiniz. Melek gibi olacaksınız. Yaşam konusunda melekler gibi, vurma konusunda da azrail gibi olacaksınız. Yüksek şeylere ilgi duyun, büyük şeylere göz dikin. Büyük bir savaşla yücelip, melekler katına oturabilirsiniz. İradeyi düşünce ile geliştirin. Kendi doğrularına değer veren insan melekleşir. Melekler derken yanı başımızda şeytanların da olduğunu bilmeniz gerekir. Önderlik sahası hep melekeleri yetiştirir demek doğru değil. Şeytanları da var yani. Hâkim kişilikler haline de gelseniz kötülükler her yerde vardır.

Size verdiğimiz iyi, doğru, cesur ve güzel şeylerin hepsi sizin olsun. Bunları sıkıca tutun ve kişiliklerinizde somutlaştırın. Ama iyi olmayan kötü olan şeyler ve zarar veren şeyler kişiliğinizde ve yaşamanızda kaldığı zaman bunlar; sonuçta sizi mutlaka düşmanın oyunlarına ve hizmetine itecektir. Güzel; kendini yaşamak zaten gerekir. Ama hangi kendini yaşayacaksın? Eğer bu kendin cücelikse, eğer bu kendin düşmana hizmetse, yoksulluksa, eğer bu kendin çaresizlikse, eğer bu kendin çirkinlik ve zayıflıksa ne yapacaksın kendini yaşamayı? Al yerin dibine batır!

İnsanın ve doğanın en güzel halinin bütünleştiği, gerçeklerin bütün çıplaklığı ile ortada olduğu, yapaylıktan uzak, güzelleşmek için hiç bir aksesuara, aldatıcı takılara ihtiyaç duyulmadığı, yapaylığın kavram olarak sözlükten bile çıkarıldığı bu ortam, ay ışığının suda gülümseyen aksi kadar berrak ve saf güzelliği ile insanı adeta büyülüyor.

Kızlar güzel şeylerle ilgilenmeli. Her gün bir yönünüz gelişsin. İrade ve azim gelişsin. Güzel şeylerde özgürsünüz. Ya bu yaşamı güzelleştireceksiniz, ya da karşımda durmayacaksınız. Güzelliğin kaynağı tanrısaldır. Kürtlerde güzelliğin tanrısı çoktan yitirilmiş ama ben her seferinde biraz biraz alıyor size veriyorum. Kadınlık güzel bir şeydir. Çirkinlikleri, saflarımıza almamak lazım. Kim alıyor bunları, bizim için güzellik ölçüsü fiziksel, düşünsel, zeka yönünden güzel olmadır. Hatta güzel kadın olmayı isteyen yok, güzellik duygusuna düşkünlük inanılmaz bir büyüklüktür. Güzellik, zeka bilinç önemlidir. Kendini acındıran, güzellik arz etmeyen, büyüklüğü kendine yakıştıramayan çapsız insanlardan nefret ediyorum.

Türklerde neden kimse güzelleştiremiyor. Çünkü hepsi çapsız. Zayıflık temelinde değil, güzellik temelinde savaşarak yaşam!

Güzel bir kişilik benim için aşktır. Güçlü olan güzeldir de. Bana göre güçlülük, düşünce, akılılık, moral bilinç toplamıdır.

Kendi gücünüzü, güzelliğinizi öğretiyoruz. Güzelliği esas alın. Güveniniz yok kendinize. Beğeniniz gelişsin. Hem çok savaşkan, hem ince, hem çok vahşi, hem çok güzel bir kadın olacaksınız. Şeytanlaşmış kadından güzelleşmiş kadına sıçrama yapmak olur. Güzelliği yakalayacaksınız yoksa yaşatmam. Şeytanın arkadaşı olmak istiyor musunuz? Size yapabileceğimiz en büyük iyilik, sakin kafa ile düşünme imkanıdır.

Ciddiyet ve olgunluk güzel insan için çok önemlidir. Yaşamı değerlendirmek çok büyük bir olay. Büyüklüğü bırakmayın, mükemmelliği bırakmayın. Nazlı ve kendini problem yapan kadın değil, başını göklere kaldırmış ve kurtuluşun sembolü olmuş kişilik ne kadar güzel. Kendinizi çok disiplinli ele alın. Toz kondurtmayın. Kendinizi her türlü suyun aktığı yere atmayın, zelal sulara atın. Güzellik zorla olmaz, kanunları var.

Önderlik seviyesinde sevin, başarı seviyesinde büyüyün, güzellik seviyesinde yücelin. Güzelliği, ideolojiyi, siyaseti yemesini bilmiyorsunuz. En güzel insan kendini eğiten insandır. Kadın erkekten daha güzel olmalıdır. Güzellik işin özünde ve başarısındadır. Kadın güzelliği zaferle taçlandırılmalı.

Güzel insanlar birbirine bağlanır. Kaba savaşçılık değil, gerçek savaşçılık güzelleştirir. Kendi biçiminizi kendiniz güzelleştirmelisiniz. En güzel insan etkileyici olan insandır. Tek bir yüz değil, zengin bir yüz gereklidir. En güzel sevgi en güzel görünmedir. Yüzün ne kadar çekiciyse, o kadar insan seviyor demektir. Rönesans’ı doğru bir şekilde kendimize ayarlayabiliriz. Bir sanat eseri olarak kendimizi yaratmayı göze almalısınız. Güzellik yalnız fiziksel boyut değil, ruh ve diğer özelliklerle de ilgilidir

Güzelliğe kesinlikle inanmak gerekiyor. Güzelce yaşamanın amansız savaşla bağlantısı var. Bunun içinde çok örgütçü olun; dil silahını her türlü silahı kullanın. Bu soylu amaca başka türlü ulaşılamaz. Arkadaşlığınızı böyle yapmak, arkadaşlığınızla en güzelini paylaşmak istiyoruz; ama onunun savaşımını da çok güçlü vermek lazım. Bu konuda kimse yanılmamalıdır. Buna yerinde katılmalısınız. Yoksa yetersiz katılımlar ikiyüzlüce, münafıkça olur ve sonuç vermez. Belki bu çok zor bir arkadaşlık diyebilirsiniz, ama başka türlü güzel yaşamak mümkün değildir. Zor da olsa büyük bir gönüllülükle, tutkuyla bunu benimsemelisiniz. Bu benimsendi mi duygu büyür. Duygu büyümesiyle birlikte düşünce de büyür. Bunlar büyüdü mü örgüt de, savaş da büyür, savaş da büyüdü mü kazançları büyür. Kazançların bol olduğu yerlerde ise güzellikler daha da fazla gerçekleşir.

Önderliği hissedememek demek, halkı ve partiyi fazla anlayamamak, yaşam hevesinin zayıf olması demektir. Bu da kölelikte ya da küçük burjuva kişiliğinde ısrar etmek anlamına gelmektedir. Bu konuda netleşin kararınızı hızla, kesin ve zamanında verin. Fazla ertelemeyin ve ikircikli kalmayın. Bireyciliğinize sevdalanmayın. Genel doğrularda ve yaşam tarzınızda cesur, açık ve kesin katılım gösterin. En değerlisi de budur. Zaten başka türlü de bir işe yaramayız. Hiçbir şey devrim için başarılı savaşmaktan daha değerli olamaz. Bunun için de en gerekli olan, kendini başarıya yatırmış militan kişiliktir. Bunun dışında her şey gereksiz ve kaybettirir. Yaşamınızda böyle boşa çıkarıcı ve çabayı saptırıcı yanlışlıklara izin vermeyin. Önderlik bu temelde sizin için büyük bir kuvvettir. Aldıklarınızı hızla bütünleştirerek cevap olan bir militanlığı, anlatılamazı bir biçimde kesinleştirin. Eksikliklerinizi ve yetmezliklerinizi örgüt gücüne dönüştürebilmeniz önderliği anlamakla mümkündür. Bunun için çok şey gereklidir. Örgüte dönüştürmek demek; amaçta ve kavrayışta yoğunluk, azimde ve irade de kesinlik demektir.

Biz bu konuda büyük kadın şehitlerimizi esas alıyoruz. Bunu her zaman söylüyorum:

Bir Zilan gerçeği, Zeynep Kınacılar gerçeği bizim için aslında bir vasiyettir!

Ben istemedim öyle bir eylem yapsın, bireysel kararı ile böylesi bir eyleme gidiyor. Nasıl yaşanılması gerektiği, nasıl savaşılması gerektiği: düşüncesiyle, ideolojisiyle ve örgüt anlayışıyla ve hatta eylem anlayışıyla şimdi biz buna saygısızlık edemeyiz. Bu kadın da evliydi aslında. Fakat aile kurumuna kendi şahsında vurduğu darbe var. Yine istediği büyük bir yaşam tutkusu var. Ve bunu da hangi düşmana ve hangi tarzla yapması bizzat kendi bedeninde gerçekleştirmesi var. Bu büyük bir yücelme olayı bizim açımızdan. Bunları göz ardı ederek konuşma olmaz.

Böyle günlerde esas itibariyle bu kişiliklerini ele alınması gerekir. Biz bunları aslında en kutsal kişiler olarak görüyoruz. Dikkat edilirse, böyle eylem sahipleri insanlık tarihinde de çok sınırlıdır. Bir elin parmak sayısını geçmez. Dolayısıyla bütün dünya kadınları için de yerini çok iyi ortaya koyarak gereken bağlılığı göstermek zorundayız. Çünkü bunlar kutsal değerde. Tarihte var işte azizeler, melekler falan denilir. Bu düzeyde ele alınması gereken kişiliklerdir bunlar. Ve artık burada büyük kopuş var. Sadece erkekten değil, bütün zincirlerden korkunç bir kopuş vardır. Bana göre bu büyük bir olay. Bize düşen bunu yorumlamak, bunu teorikleştirmek, bunu bir emir sebebi, eğer değer vereceksek -çünkü bu gerçekleşmiş bir olay- bu olayın bize vereceği sonuçlar vardır. Tam belki vasiyet, mektup dile getirmemiş olabilir. Cümle cümle, kelime kelime yorumlayarak bu dürüstlüğü gösterip kendimizde gerçekleştireceğiz. Aksi halde Zilanlardan bahsetmek iki yüzlülük olur ki bana göre en sakıncalı hususlardan biri de ikiyüzlü olmaktır.

Büyük yaşam oldu mu, bunun saygısı da, sevgisi de, aşkı da büyük olur. Bu bir çağrıdır. Zilan eylemi ile çok başarılı olduğunu hissetmiyor. Sadece “Ben bir ses oldum, her yerde yankılanıyorum” diyor. Zilan’ı anlayamadılar. Oysa Zilan’ı anlayan kolay ölmez, sorun çıkarmaz, şikayet etmez; “Bunaldım, daraldım, yaşam beni artık sıkıyor” demez. Bunları dayatan saygısızdır ve bu sayısızları da saflarımızda asla tutamayız.

Benim kadınla yaşamam, melekleşme temelinde olursa mümkündür. Bu ülkenin melekleri kimdir? Melek de olsanız kanatlarınız yoktur, iki metre uçamazsınız. Melek yücelmeyi ifade eder; o asla köleleşmez, hep özgürdür. Zaten kanatlarında zaferi çırpıştırır. Kendi kiriyle, köleliği ile kendimize yakınlaştıramayız. Buna gücünüz yetmeyebilir, onun için size fazla dayatmak istemiyorum. Ama bunlar hedeftir ve bu hedeften vazgeçemeyiz. Etrafımda kahramanlar, melekler olmasa, kimseyle yaşayamam.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.