Genç Kadınlara ve Yurtsever Halkımıza

0

2020 yılının mücadelemiz açısından daha zorlu fakat daha görkemli geçeceği şimdiden görünen bir gerçekliktir. Önder APO, hareketimiz ve halkımız her geçen yıl direniş ve mücadele tarihimizde daha büyük başarılar ve daha kalıcı değerler yaratmayı başarmıştır. 2019 yılı başta İmralı çarmıh sisteminde en büyük direnen ve savaşan Önder APO şahsında faşist, soykırımcı Türk devletine özgürlük mücadelesinin geriletilemeyeceğini aksine her geçen gün soykırımcıların geri adım atmak zorunda kalacaklarını göstermiştir.

15 Şubat 1999’dan bu yana Önderliğimiz rehin olarak tutulmakta ve her geçen gün uygulanan tecrit ağırlaştırılarak devam etmektedir. 21 yılını dolduran bu işkence sistemi ile faşist, soykırımcı TC devleti hala Önderliğimize yönelerek Önderliğimiz şahsında Kürt halkını imha etmek, soykırıma uğratmak, kadim Kürt halkını, özgürlük ve demokrasi değerlerinin tümünü tarih sayfalarından silmek istemektedir. Kürt halkı toplumsallığın, insanlık değerlerinin beşiği, kök hücresi olması itibariyle insanlığın hafızası, hatırası olma özelliğine sahiptir. Ne var ki böylesi tarihsel bir bilince sahip olan halkımızın Kürtlüğe dair tüm hafızası, benliği, bilinci türlü katliamlarla silinmeye, yok edilmeye, soykırıma uğratılmaya çalışıldı.  Önder APO’nun tarihe tarihi müdahalesiyle bu gidişat değiştirilene kadar soykırımcıların belli ölçüde başarı sağladıkları da bir gerçeklikti. Önder APO’nun Kürt’ün hafıza kaybını durduran PKK’nin kuruluş hamlesi bütün öfkenin Önderliğimize yönelmesine sebep olmuştur. Yeniden kazanılan Kürtlüğü ortadan kaldırmak için Önder APO’nun devre dışı bırakılması gerektiğini başından bugüne kadar bütün yeminli Kürt düşmanları her fırsatta dile getirmişlerdir. 15 Şubat 1999’da geliştirilen komplo bu bilincin sonucu olarak gerçekleştirilmiştir. Ve İmralı sistemi 22. yılına girmek üzeredir. Önderliğimiz 15 Şubat tarihini Kürt soykırım günü olarak ilan etmiştir. Yaklaşık 100 yıl önce Şex Said ve arkadaşları da Kürtlüğün kalıcılaşması için direndiklerinde tarihler 15 Şubat’ı göstermekteydi. Bu tarihlerin tesadüf olmadığını, yarım kalmış Kürt soykırımı projesini tamamlamak için en büyük direnen Önder APO’nun bilinçli seçildiğini hiçbir Kürt bireyinin unutmaması gerekmektedir. Önder APO’ya gerçekleştirilen yönelimle Kürtlüğün tümden imha edileceği hesaplanmış, komplo uluslararası boyutta bu çerçevede gerçekleştirilmiştir. Fakat Önderliğimizin, kahraman şehitlerimiz öncülüğünde hareketimizin ve halkımızın direnişi sonucunda komplo boşa çıkarılmış ve netice almamıştır. Ancak bunun sonucu olarak tecrit her geçen gün ağırlaştırılmış ve Önder APO daha çok hedeflenmiştir.

Her 15 Şubat’ta olduğu gibi kuşkusuz bu 15 Şubat’ta da halkımız, kadınlar ve gençler yine alanlarda olacaklardır. Ancak bu yılı önceki yıllar gibi karşılamamak tarihi önemdedir. 2020 yılı Önderliği sahiplenme ve fiziki özgürlüğüne kavuşturma açısından da tarihi bir yıl olma özelliği taşımaktadır. İmralı işkence sistemi artık soykırımcı, faşist TC devleti açısından devam ettirilemez, bizler açısından ise tahammül edilemez bir duruma gelmiştir. Önder APO kadınlar ve gençler açısından çok değerli çalışmalar yürütmüş, iradenin yeniden kazanılmasını sağlamıştır. Önder APO özellikle de genç kadınların yeniden kadın olma gerçeğiyle, gençlikleriyle, Kürtlükleriyle, tarihsel öncülük rolleriyle buluşmasını sağlamıştır. Önder APO en kıymetli değerlerimizin en kıymetli yaratıcısıdır. Genç kadınlar olarak Önderliğimize karşı tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğumuzun bilincindeyiz. Bu bilinçle 2020 yılında 22. yılına giren İmralı çarmıh sistemini tümden ortadan kaldıracak, Önderliğimizin fiziki olarak özgür yaşar ve çalışır koşullarını olgunlaştıracak bir mücadele yürütmemiz gerektiği açıktır. Bunun için İmralı sistemi ortadan kalkana kadar tüm genç kadınlar, gençler alanlarda eylemde olmalıdır. Soykırımcıların hak ettikleri her türden yaratıcı eylemlerle başka bir 15 Şubat’ı daha karşılamak istemediğimiz net olarak ortaya konulmalıdır. İmralı çarmıh sistemine asla alışmadık, alışmayacağız ve Önderliğimizin rehine koşullarında tutulmasını asla kabul etmedik, etmeyeceğiz. Bu kararlılık, inat ve ısrarla tüm genç kadınları, gençleri, tüm yurtsever halkımızı ve demokrasi adına mücadele eden tüm insanlığı Önderlik etrafında kenetlenmeye, Önderliği korumaya ve İmralı sistemini parçalayarak Önderliği özgürleştirmeye çağırıyoruz.

14.02.2020

Komalen Jinen Ciwan Koordinasyonu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.