Toplumun Dinamik Güçleri: Kadın ve Gençlik

0

Berjin Amargi

Varlık ve öz ayrılmaz iki önemli noktadır. Gençlik ve kadında tıpkı varlık ve öz gibi toplumun ayrılmaz iki önemli noktasıdır.  İçerisinde bulunduğumuz bu dönemde gerçekliklerin yani varlık ve özün çarpıtılması kapitalizm ile yapılmak istenmektedir. Her şeyin en çıplak tartışıldığı bir yüz yılda toplumun dinamik yapısına karşı işlenen düşünemez olgusu ile birçok gerçeklik yok sayılmaktadır. Bugün dünyada ciddi ve bir o kadar da büyük krizlerin yaşanmasının temel sebebi bu sistemdir. Bu durum artık bilgiye ulaşmaktan yoksun bırakılmış halklarda dahi bir algı ortaya çıkarmıştır. Tüm insanlık doğal yaşamla birlikte süren kapitalist etkilerine açık bir şekilde bu durumu yaşamaktadır. Yaşadığımız yüzyılda yaşanan en temel problemlerinden bir tanesi de kapitalist sistemin tanımlanmasıdır. Bu tanımlanma ile birlikte mücadele gerekçelerinin artırılmasıdır. Tarihsel gelişimlerin hepsinde temel rol oynayan gençliktir.  Toplumun dinamik kesimini oluşturan gençlik ve kadın mevcut sistemden kaynaklı yaşanan gelişmelerde kendi kimlikleriyle yer almamışlardır. Dolayısıyla gençliğin kendi inisiyatifi ve iradesiyle bu gelişmelere katılması gerçekleşememiştir. Tarihsel olarak incelediğimizde gençlik üzerinden iktidarların her zaman hizmetleri için denetime alınmalar yaşanmıştır. Oluşturulan sistemle gençliğe karşı pragmatist yaklaşımların yoğunluğu göze çarpmaktadır. Kapitalizm gelişmesine devam ederken ilk yöneldiği toplum kesimi gençler olmuştur. Kapitalist sistemin kendi kadrolarını yetiştirmesi gerekiyordu, bunun için de üniversiteler açıp gençleri bu mekanlarda yetiştirme yöntemine gidilmiştir. Gençleri bu okullarda yetiştirip devlet kurumlarına, iş sektörlerine yerleştirip sistemin beyni haline getirmişlerdir. Sistemin işleyişini ve yürütülmesini bu beyin üstlenmiştir. Sistemin bir kesimi de gençlerin fiziki gücünden yaralanmıştır. Gençler fabrikalarda, işçi sektöründe çalıştırılmıştır. Buradakilerin sisteme karşı gelmemeleri için de özel savaş uygulamalarını geliştirilmiştir. Herkese bir iş verip ona bir gün zengin olma hayallerine kavuşma algısı oluşturulmuştur. Fırsat eşitliği yaratılmak istenmiyor çünkü o zaman sistem işleyemez. Çalışan kesime eğer karşı gelirseniz işsiz kalırsınız ve hayallerinize kavuşamazsınız korkusu ve çelişkisi verilmiştir. Çalışmayan kesimi de uyuşturucu sektörü, internet sektörü, sanal yaşam vb. gibi insan beynini uyuşturan yöntemleri kullanarak denetim altına alma yaşanmaktadır. Yaratılmak istenen gençlik profili ile iflas etmiş toplum amaçlanmaktadır.

Özellikle günümüzde genç kadınlara ve gençlere karşı oluşturulan sanal toplumun kendisi toplum inkarıdır. Sanal toplumla oluşturulan olgu toplum inşasında en çok etkilenen kesim kadınlar ve gençler olmaktadır. Bunun en açık örneği günümüzde yaşanan krizli kapitalist sistemin yarattığı hastalıklı ruhun fiziğe yansıması olmuştur. Toplumun en dinamik kesimlerinde bile bugün yaşanan birçok sorunun kaynağında bu sistemin özel politikaları oluşturmaktadır. Bununla amaçlanan sisteme karşı çelişki zeminin engellenmesidir. Bireyi tolumdan uzaklaştırarak bencilleştiren kapitalizm her türlü yol ve yöntemi kullanmaktadır. Sanat, spor ve seks (3S) üzerinden adeta geçleri uyuşturma ve düşünememe hastalığını yayılmaktadır. Bugün oluşturulan sistemle manevi değerlerden uzaklaşan duygu düşüncesi anlaşılmayan bir toplum yaratılmak istenmektedir. Toplumsal hafızası yok edilmeye çalışan bir gençlik asıl amaçlanandır. Her tür hastalığın baş gösterdiği bu sistem kaynaklı sorun kendini daha fazla açığa çıkarmaktadır. Yaşanan kaosla beraber toplumun manevi değerlerine en açıktan saldırılar yapılmaktadır. Bundan kaynaklı adeta her şey bu sistem için işlenmektedir.  Toplumun dinamik yapısı olan gençlik bu şekilde sistem denetimi ve düşünme imkânlarından uzaklaştırılmaktadır. Bundan kaynaklı oluşturulan sanal âlem, geliştirilen filmler, diziler, reklamlar hemen her şeyde kapitalist sistem saldırıları gözlenmektedir. Bu alanda en çok da kadınlar sömürülmektedir. Kadının adeta bir süs aracı ve ev kölesi kılınmasının bu sistemle doğruca ilişkisi bulunmaktadır. Varlık ve öz çarpıtılması bu gün daha fazla yaşanmaktadır. Ruhsuz ve mekanikleşmiş toplum her zaman için sistem kontrolünde olan toplumdur. Fakat toplumsal değerlerinin farkında olan ve buna karşı bu sistemle mücadele içerisinde olan gençlik örgütlülüğü ve direnişi de bu sistemi alt üst edebilir.  Bunun için demokratik toplum oluşturucusu ve gerçek inşa gücü olan gençliğin toplumsal tarih bilincini oluşturmalıdır. Kapitalist sistem bireyi tarihinden koparmakta ve köksüz bırakmak istemektedir. Gençliğin ve kadının bu sistem karşısında kabul ve retleri net bir şekilde soluksuz mücadeleyle buna cevap olması gerekmektedir.

Sonuç olarak yaşanan sömürgeci sistem modern kılıflarla toplumun ahlaki ve politik düzenini gençler ve kadını etkisi altına alarak yok etmeyi amaçlamaktadır. Bundan kaynaklı gençlik örgütlenmesinin bu sistem karşısında hayati önemi bulunmaktadır. Kültürel ve manevi değer yitimi olan bu canavara karşı güçlü ideolojik mücadele yapılmalıdır. Eğer buna dikkat edilmezse gençlik için kimliğinden yani özünden uzaklaşma yaşanacaktır. 21. yüzyıl da bunun en açık hali gözler önündeyken buna karşı güçlü mücadele yürütmek gerekmektedir. Sadece tüketim ve düşünemeyen toplum Önderliğimizin belirttiği gibi başı kesilmiş tavuk gibidir. Bundan dolayı en temel gerekçemiz olan ahlaki değerlerimiz için bu sistemi anlama ve karşı mücadeleyi geliştirmek önemlidir. Toplumun dinamik gücü olan gençlik ve kadın direnişi ve mücadelesi bunları boşa çıkaracak ve yaşanabilir bir toplum değerlerini oluşturabilir. Bundan kaynaklı nasıl ki varlık ve öz bir bütün ise kadın ve gençlik de toplum değerleri ve toplumsallık için aynı önemdedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.