Besê Hozat: PKK Bir Gençlik Partisidir

BEHDÎNAN – KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Besê Hozat Halklar Önderi Abdullah Öcalan’a yönelik gerçekleştirilen uluslararası komployu Nûçê Ciwan ajansına değerlendirdi.

15 Şubat 1999’da Kürt halk önderi Önder Apo’ya yönelik gerçekleştirilen komploya ilişkin Nûçê Ciwan ajansının sorularımızı yanıtlayan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Besê Hozat önemli değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası komplonun ve Önder Apo’nun İmralı’da 23 yıldır sürdürdüğü tarihi direnişin halk, kadınlar ve gençler üzerindeki etkilerini, Önder Apo şahsında gerçekleşen komplonun gençliğe yönelik hedefleri ve Önder Apo’nun geçlikle bağını, Önder Apo’nun fikir ve felsefesiyle dünya devrimci gençleri üzerinde yarattığı etkiyi ve uluslararası komplonun tamamen boşa çıkarılması için başka genç kadınlar olmak üzere tüm yurtsever devrimci gençlere düşen sorumlulukları ajansımıza değerlendiren Hozat; ‘Sömürgeci soykırımcılık Kürdistan’da bilinçsiz, iradesiz, mücadelesiz, toplumuna-kültürüne yabancı ve ruhsuz bir gençlik yaratmak istedi. Komplocu güçler Önder Apo’yu etkisizleştirerek gençliğin mücadeleci ve isyancı ruhunu tasfiye edeceğini düşündü. Ancak başarılı olamadılar’ dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Besê Hozat Nûçê Ciwan ajansının sorularını şöyle yanıtladı;

‘Halkımız komployu kendi varlığına ve özgürlüğüne yönelik bir komplo olarak algıladı’

15 Şubat uluslararası komplosunun 24. Yılına giriyoruz. 23 yıldır Önder APO İmralı İşkence sisteminde rehin tutuluyor. Buna karşı Önder APO şahsında İmralı’da eşsiz bir direniş sergileniyor. Geçen bu 23 yıllık süreç Kürt halkı, kadınları ve gençleri üzerinde nasıl bir etki yarattı?

Öncelikle uluslararası komplocu güçleri lanetliyorum. Güneşimizi Karartamazsınız şehitleri ve bu çizginin takipçisi Viyan Soran yoldaşın şahsında tüm özgürlük ve devrim şehitlerini büyük bir saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.

Uluslararası komplo Kürt halkında, kadınında ve gencinde düşman bilincini çok derinleştirdi. Komplonun bilince çıkarılması soykırımcı sömürgeci düşman gerçeğini tüm yönleriyle açığa çıkardı. Kürt halkında tarihe karşı yeni bir bakış geliştirdi. Halkımız Önder Apo’ya yapılan komployu doğrudan kendi varlığına ve özgürlüğüne yönelik bir komplo olarak algıladı. Soykırım tehdidinin büyüklüğünü derinden hissetti ve gördü. 15 Şubat komplosu Kürtlere yönelik soykırım saldırılarının ulaştığı en korkunç uluslararası düzeyi ifade ediyor.

‘Komplocu uluslararası güçler yaşadıkları şoku itiraf etmek zorunda kaldı’

Dört parça Kürdistan’da ve yurt dışında milyonlarca insan komployu protesto etmek için ayağa kalktı. 63 kişi ‘Güneşimizi Karartamazsanız’ şiarıyla bedenini ateşe verdi. Çok sayıda yoldaş kendisini bomba yapıp düşmanda patlattı. Yediden yetmişe Kürt halkı düşman karşısında tam bir fedai kesildi. Halkın bu büyük öfkesi karşısında faşist Türk devleti derin bir sarsılmayı yaşadı. Komploda etkili rol oynayan uluslararası güçler yaşadıkları şoku itiraf etmek zorunda kaldı. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Madeline Albraight’ın bu kadar tepki beklemiyorduk, demesi komplocuların şaşkınlık ötesi yenildiğinin de itirafıydı. Dönemin Türk Başbakanı Bülent Ecevit’in ‘ABD Öcalan’ı bize niye teslim etti, anlamış değilim,’ demesi halkın öfkesi karşısında duyulan korkunun bir yansımasıydı.

‘Komploya karşı mücadele Kürt halkını her yönüyle çok güçlendirdi’

Komplo, Kürtlerin klasik sömürgeci bir düşmanla karşı karşıya olmadığını gösterdi. Soykırımcı sömürgecilik, Kürtleri siyasi, kültürel, toplumsal, ekonomik, ekolojik ve fiziki topyekun bir soykırımdan geçirmek istiyordu. Özgür Kürt varlığını ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Komploya karşı mücadele Kürt halkını her yönüyle çok güçlendirdi. Önder Apo’nun geliştirdiği demokratik ulus paradigması Kürtlerde yeni bir tarih, toplum ve düşman bilinci geliştirdi. Kadın özgürlükçü demokratik, ekolojik toplum paradigması Kürdistan’da ve Kürtlerde yeni bir üst bilinç ve zihniyet devrimi yarattı.

‘Demokratik Konfederal sistem projesi devlet sistemini çözdü’

Halkımız Önder Apo’nun çizgisinde 23 yıldır komploya karşı mücadelesini başarıyla yürütüyor. Önder Apo’nun İmralı tecrit-işkence koşullarında hazırladığı Savunmalar Kürtlerde, kadınlarda, gençlerde büyük bir aydınlanma geliştirdi. Demokratik ulus anlayışı ve demokratik konfederal sistem projesi, komplocu devlet-iktidar paradigmasını ve sistemini çözdü. Önder Apo çizgisinde gelişen Rojava devrimi bugün tıpkı bir güneş gibi insanlığı aydınlatıyor. Önder Apo’nun fikirleri halklarda, kadınlarda ve gençlerde çok büyük bir umut ve heyecan yaratıyor.

‘PKK bir gençlik partisidir’

PKK Önder APO tarafından bir gençlik partisi olarak tanımlandı. Gerçekleştirilen komployu bir yönüyle de gençlik kimliğine dönük bir komplo saldırısı olarak ele alabilir miyiz? Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?

Apucu grubu oluşturan ve PKK’yi kuranlar gençtiler. PKK bir gençlik partisidir. PKK’nin elli yıllık mücadelesinde gençler öncü ve önder düzeyde rol oynadılar. 14 Temmuz direnişçilerinin hepsi gençtir. 14 Temmuz direnişçilerinin en genci de bugün Gençlik hareketinin kendisine Kızıl Yıldız dediği ve Önder kabul ettiği Ali Çiçek yoldaştır. Kürt halkının yeniden dirilişini ifade eden büyük 15 Ağustos gerilla hamlesi de bir gençlik hamlesidir. Halk ordusu ve Kadın ordusu gençlerden kurulmuştur. Gerilla bir gençlik ordusudur. Gençler Kürdistan’da serhıldanların da başını çekmiştir. Cizre-Botan serhıldanlarının sembol ismi Bınefş Agal genç bir kadın arkadaştır. İşbirlikçi ihanet çizgisine karşı onurluca direnen Beritan(Gülnaz Karataş) yoldaş da gençtir. 6 Mayıs 1996 komplosuna karşı en büyük duruşu ortaya koyan ve Önder Apo’nun ‘Özgürlük Manifestosu’ olarak tanımladığı Zilan(Zeynep Kınacı) yoldaşta da genç bir kadın arkadaştır.

‘Önder Apo gençlik ruhunu en mükemmel bir biçimde temsil eden bir Önderdir’

Elli yıllık PKK mücadelesi bir gençlik mücadelesi olarak başladı ve sürüyor. Önder Apo’nun devrimci kişiliğinde PKK ruhu bir gençlik ruhudur. Dinamiktir, üretkendir, akışkandır, dönüştürücüdür, etkileyicidir, sürükleyicidir. PKK’ye sürekli bir gençlik akışı vardır, PKK gençlik ruhuyla daima aşılanan bir harekettir. Gençliğin enerjisi, dinamizmi, heyecanı, tutkusu PKK’yi her daim canlı, zinde tutuyor, dinamik ve yenilmez kılıyor. Önder Apo gençlik ruhunu en mükemmel bir biçimde temsil eden bir Önderdir. Önder Apo bir gençlik Önderidir. Gençlik önderleri Mahir, Deniz, İbrahim’in şahadetinden sonra Ankara’da Türkiye Devrimci Gençlik Hareketini örgütleyen Önder Apo olmuştur. Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği’nin (ADYÖD) kurucu başkanı ve örgütleyicisidir. Kuşkusuz Önder Apo Kürt gençliğini soykırımcı sömürgeciliğin pençeleri arasından alıp çıkarandır. Gençliği özgür yaşamla, özgür ülkeyle, özgür dünyayla buluşturandır. Gençliğe özgürlük bilinci, inancı, iradesi ve ruhunu verendir. Kürt gençleri Önder Apo’nun öğretisi ışığında özgürlük bilinci ve iradesi kazandı, örgütlü mücadele gücü haline geldi. Halkının ve insanlığın özgürlük ve demokrasi mücadelesinde başat rol oynayarak dünyanın en onurlu, en gurur duyulası ve en çekici-etkileyici gençleri oldular.

‘Önder Apo şahsında gençliğin özgürlük iradesi kırılmak istendi’

Önder Apo gençliğin özgürlük kimliğidir. Önder Apo’ya yapılan komplo aynı zamanda gençliğe, gençlik kimliğine ve hareketine karşı bir komplodur. Önder Apo şahsında gençliğin özgürlük iradesi kırılmak, gençlik mücadele dışı bırakılmak istendi. Sömürgeci soykırımcılık Kürdistan’da bilinçsiz, iradesiz, mücadelesiz, toplumuna-kültürüne yabancı ve ruhsuz bir gençlik yaratmak istedi. Komplocu güçler Önder Apo’yu etkisizleştirerek gençliğin mücadeleci ve isyancı ruhunu tasfiye edeceğini düşündü. Ancak başarılı olamadılar. Komploya karşı mücadele gençleşerek büyüyen PKK öncülüğünde Kürtleri tarihin en bilinçli, örgütlü ve politik halkı haline getirdi. Ortadoğu devriminin öncü halkı düzeyine yükseltti. Gençleşerek çoğalan-yayılan mücadelesiyle Kürtler bugün tüm insanlığın umudu bir halk durumuna geldiler.

‘Önder Apo’nun paradigması insanlığın kurtuluş paradigmasıdır’

Gerçekleştirilen komplonun temel amaçlarından biri de Önder APO’nun fikirlerinin yayılmasını engellemekti. Fakat Önder APO İmralı koşullarında büyük bir çıkış yaparak sesini bütün dünya halklarına duyurdu. Bu temelde Önder APO’nun ideolojisi ve felsefesi en çokta kadınları ve dünya enternasyonalist gençliğini etkiledi. Bu temelde Önder APO’nun bütün dünyada umut olmasını neye bağlamak gerekir?

Önder Apo sadece Kürtlerin değil, insanlığın yaşadığı sorunlarla ilgileniyor. 5 bin yıllık erkek egemen iktidar-devlet uygarlığını çözümleyerek insanlığın yaşadığı derin toplumsal, sistemsel, ahlaki politik sorunlara çözüm yolunu gösterdi. İktidar-devlet uygarlığının ulus-devlet aşaması olan son dört yüz yıllık dönem kadının, gencin, çocuğun, yaşlının, bir bütün toplumun ve doğanın dehşet düzeyde kırıma uğradığı bir tarihi zamandır. Önder Apo’nun demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigması insanlığın kurtuluş paradigmasıdır. Halkların demokratik konfederal özyönetimi, faşist ulus-devlet sistemine karşı halkların, inançların, ezilen sınıfların, farklı toplumsal kimliklerin, kadınların ve gençlerin demokratik, özgür ve eşit yaşam sistemidir.

‘Sorunların çözümünü Önder Apo’nun fikirlerinde görüyorlar’

Dünyanın her yerinde Önder Apo’nun fikirleri ile tanışan insanlar, halklar, kadınlar, gençler müthiş etkileniyorlar. Yaşadıkları sorunların çözümünü Önder Apo’nun fikirlerinde görüyorlar. Düşünce ve ideolojiler insanlığın sorunlarına çözüm ürettiği müddetçe kabul görür ve yaşarlar. İnsanlığı besleyen ve güçlendiren iyi, doğru ve yararlı düşünceler asla unutulmamış, etkisi kırılmamış ve daima yaşamıştır. Tarihin her anında direnen insanlığa umut kaynağı olmuş, mücadele azmi vermiştir. Önder Apo’nun insanlığa katkısı da böyledir ve de daha fazlasıdır.

Önder Apo sadece teorik ve ideolojik üretim yapmıyor, aynı zamanda somut plan, proje, strateji ve taktik geliştiriyor. Özgür ve demokratik yaşamın ilkelerini, örgütlenme araçlarını, öncünün entelektüel, ahlaki ve politik görevlerini ortaya koyuyor. Demokratik Konfederal sistem modeline dayanan demokratik sosyalizmin özünü ve biçimini en anlaşılır, somut şekilde tarif ediyor. Önder Apo toplumun günlük işlerini planlayıp yürütme olarak tanımladığı demokratik siyasetin esaslarını geliştirdiği gibi politikasını da yapıyor. Teorisyen olduğu kadar pratisyen, söylediği kadar yapan, yaşamın ve mücadelenin içinde olan bir Önderdir.

‘Kadın özgürlük mücadelesinin ideoloğu, emekçisi ve yoldaşıdır’

Önder Apo’nun kadın özgürlük çizgisi bölge ve dünya kadınlarını müthiş etkiliyor. Tarihte Önder Apo dışında hiçbir sosyalist önder toplumsal özgürleşmenin merkezine kadın özgürlüğünü koymamıştır. Kadın özgürlüğünü sınıf ve ulus özgürlüğünden daha önemli ve öncelikli görmemiştir. Önder Apo bu konuda tek örnektir. Kadın özgürlüğü konusunda en iddialı kadın önder ve öncülerinden daha derinlikli bir ideolojik, felsefik, teorik, politik ve pratik bir duruş ve emek ortaya koymuştur. Kadın özgürlük mücadelesinin teorisyeni, ideoloğu, emekçisi, dostu ve yoldaşıdır. Erkek egemen ataerkil kapitalist dünyaya savaş açan özgür yaşam tutkulusu eşsiz bir Önder’dir.

‘Gençler özgürlüğü Önder Apo’nun fikirlerinde görüyor’

Önder Apo’nun düşünceleri kapitalist modernite içinde boğulan, bunalan, savrulan ve arayışlarına cevap bulamayan gençlere umut, yeni bir enerji oluyor. Çıkış yolu gösteriyor. Mücadele perspektifi veriyor. Özgür yaşam ortamı sunuyor. Arayış içinde olan gençler özgürlüğü Önder Apo’nun fikirlerinde, demokratik konfederal sistem inşasında görüyor. Özgürlük mücadelesine dünyanın her yerinden muazzam bir gençlik akışı vardır. Kürt gençlik hareketinin önemli bir kesimini bölgenin ve dünyanın farklı halklarından, inanç ve kültürlerinden enternasyonal gençler oluşturuyor. Gençlik hareketi Kürdistan sınırlarını aşarak dünyayı içine taşıyor. Giderek bir dünya gençlik hareketi haline geliyor. Devrimci entersyonalist geçlerin uluslararası komploya karşı gerçekleştirdikleri uzun yürüyüş eylemi bunun en somut ifadelerinden biri oluyor. Önder Apo’nun fiziki özgürlüğünü hedefleyen uzun yürüyüş eylemini bu anlamda çok önemli görüyor, devrimci enternasyonalist gençleri ve gerçekleştirdikleri eylemi selamlıyorum.

‘Gençliğin mücadele alanları sokak ve meydanlardır’

“Gençlik Önder APO’nun fedaisidir” sloganı temelinde Kürt gençliği ve genç kadınları 15 Şubat komplosuna karşı nasıl tutum sergilemelidir ve komployu boşa çıkartma temelinde nasıl bir rol oynamalıdır?

Uluslararası komplo Kürtlere karşı topyekun soykırım saldırıları biçiminde devam ediyor. İmralı’da uygulanan tecrit-işkence sistemi soykırım saldırılarının bir parçası ve komplonun derinleşmiş haliyle bir devamıdır. Soykırım saldırılarının merkezi İmralı’dır. Önder Apo üzerinde yoğun bir baskı uygulanıyor. Psikolojik-özel savaş saldırılarının her biçimi İmralı’da geliştiriliyor. Kürt gençleri kadını ve erkeği ile İmralı merkezli yürütülen soykırım saldırılarına karşı çok güçlü mücadele etmelidir. İmralı tecrit-işkence sistemine karşı mücadele komploya karşı mücadeledir. Komploya karşı mücadele kadının ve gençliğin kendi demokratik ve özgür yaşamına sahiplenme mücadelesidir.

‘Gençlik halkın öz savunma gücüdür’

Faşist soykırımcı iktidar, legal sınırlarda mücadele edilerek yıkılamaz. Mücadele sokaklara, meydanlara taşırılmadığı sürece etkili sonuç alınamaz. Gençliğin mücadele alanları sokak ve meydanlardır. Kürt gençliği Türkiye ve Kürdistan sokaklarını, meydanlarını eylem alanlarına dönüştürdüğü sürece komploya, faşizme karşı başarılı bir mücadele de vermiş olacaktır. Kürt gençliği faşizme rahat nefes alacağı bir alan bırakmamalıdır. Faşizm devrimci gençliğin nefesini sürekli ensesinde hissetmelidir. Faşizmin tüm kurumları gençliğin hedefi olmalıdır. Faşistler bir vuruyorsa gençlik on vurmalıdır. Urfa’da, Konya’da her hangi bir şehirde bir Kürt insanı veya ailesi katlediliyorsa gençlik anında ve iki kat bunun intikamını almalıdır. Kürt kadınına, gencine, çocuğuna taciz ve tecavüz saldırılarında bulunan faşistlere ve özel savaş elemanlarına gençlik anında en ağır bedeli ödetmelidir. Kürtlere uzanan kanlı kirli elleri gençlik hemen anında kırmalıdır. Gençlik halkın öz savunma gücüdür. Bütün Kürt gençleri kendisini halkın öz savunma güçleri olarak görmeli, bu anlayış ve misyonla örgütlenmeli, hareket etmelidir.

‘Faşizmin yıkılmasını sağlama, gençlik mücadelesinin başarı ölçüsü olacaktır’

Şu anda komploya karşı en güçlü mücadele faşizme ve faşistlere karşı mücadeledir. Faşizm yıkıldığında komplo çok büyük bir darbe alacaktır. Gençlik tüm gücünü ve enerjisini faşizmi yıkmaya odaklamalıdır. AKP-MHP faşist iktidarı Kürt genç kadın ve erkeklerinin taşkın öfkesi karşısında yıkılıp gitmelidir. Gençlik iyi örgütlenir ve güçlü mücadele ederse toplumu da ayağa kaldırır. Türkiye ve Kürdistan kentleri gençlerle dolup taşıyor. Bu gençler örgütlenip eyleme geçerlerse; zayıflamış ve takatten düşmüş bu faşist soykırımcı iktidar yıkılıp gidecektir.

Kürt gençliği üzerinde faşist soykırımcı sömürgecilik, uyuşturucu, fuhuş ve ajanlaştırmayı soykırım politikasının bir parçası olarak kullanıyor. Bu özel savaş silahlarıyla Kürt gençlerini mücadeleden uzaklaştırmaya ve Kürt toplumunu çürütmeye çalışıyor. Gençlik hareketinin uyuşturucu, fuhuş ve ajanlaştırmaya karşı geliştirdiği mücadele çok değerlidir. Bu mücadele genel anlamda soykırım saldırılarına karşı bir mücadeleyi de ifade ediyor. Bu tür çalışmaları yoğunlaştırmak ve çeşitlendirmek oldukça önemlidir. Gençleri eğitme, örgütleme ve eyleme geçirerek faşizmin yıkılmasını sağlama, gençlik mücadelesinin başarı ölçüsü olacaktır.