Önder APO’dan Newroz Mesajları

0

Bu sene Kurdistan ve Türkiye’nin yanı sıra dünyada da yüzlerce merkezde kutlanacak olan ve milyonların akacağı Newrozlarda, fikir felsefesiyle ezilen halklar için özgürlüğün yolunu açan Önder Apo’nun fiziki özgürlüğü talep edilecek.

İmralı’da tecrit altında tutulan Önder Apo, her görüşme fırsatında Newroz’a ilişkin önemli mesajlar vermişti.

Önder Apo, 2009 Newroz mesajında Kürt halkına seslenerek, şu satırlara yer vermişti.

Tarihi köklü iki büyük halkız. Kürt sorunu için de kendi çözümümüzü sağduyuyla bulabiliriz, bu sorunları aşabiliriz. Dışarıdan müdahaleye gerek yok, kendimize güvenmeliyiz. Ben ulus-devleti değil, demokratik ulusu esas alıyorum. Bunu halklar için, halkların barışı için önemli buluyorum. Bu kapsamda tüm halkımızın Newroz’unu kutluyorum.

Önder Apo, 18 Mart 2011 tarihli mesajında ise Türkiye halklarına seslenerek Kürt sorunun çözümüne destek sunmalarını istemişti.

Bu vesileyle Türk halkına da Newroz mesajım şudur: Demokratik birlik çerçevesinde Kürt sorunun çözümüne destek verin. Demokratik anayasa çerçevesinde gelişecek çözüm tarihsel sorunlara cevap olacaktır. Kürt halkının demokratik taleplerine karşılık verilmelidir. Herkes Newroz’a bu duygularla yaklaşmalıdır. Türkiye’de Kürt sorununun çözümü demek aynı zamanda Suriye’de, İran’da, Irak’ta Kürtlerin statüsünün değişmesi, buralardaki sorunun da çözümü demektir. Bu inançla bütün halkımızın Newroz’unu kutluyorum.

Önder Apo, kendisine uygulanan ağırlaştırılmış tecrit koşullarında avukatlarıyla son görüşmesini 2011 yılında gerçekleştirdi.

2015 yılında İmralı heyetleriyle yaptığı görüşmelerde de önemli mesajlar verdi.

2015 yılının Mart ayında Newroz deklarasyonunu kaleme almış ve şu satırlara yer vermişti;

Mazlumların özgürlük Newrozu kutlu olsun. Zagros ve Toros dağ eteklerinde, Fırat ve Dicle nehir vadilerinde, kutsal Mezopotamya ve Anadolu topraklarında tarım, köy ve şehir uygarlıklarına ANA’lık eden halkların en eskilerinden olan Kürtler, sizlere selam olsun…

Binlerce yıllık bu büyük medeniyeti farklı ırklarla, dinlerle, mezheplerle kardeşçe ve dostça birlikte yaşayan, birlikte inşa eden Kürtler için Dicle ve Fırat, Sakarya’nın ve Meriç’in kardeşidir; Ağrı ve Cudi dağı, Kaçkar ve Erciyes’in dostudur; halay ve delilo, horon ve zeybeğin hısmıdır. Bu büyük medeniyet, bu kardeş topluluklar siyasi baskılarla, harici müdahalelerle, grupsal çıkarlarla birbirlerine düşürülmeye çalışılmış; hakkı, hukuku, eşitliği, özgürlüğü esas almayan düzenler inşa edilmeye çalışılmıştır.

Sömürü rejimleri, baskıcı ve inkarcı anlayışlar artık miadını doldurmuştur. Ortadoğu ve Orta Asya halkları artık uyanıyor. Kendine ve aslına dönüyor. Birbirlerine karşı kışkırtıcı kör ve köreltici savaşlara ve çatışmalara dur diyor. Yüreği Newroz ateşi ile tutuşan, meydanları hıncahınç dolduran yüz binler, milyonlar artık barış diyor, kardeşlik diyor, çözüm istiyor.

Önder Apo, 2015’te kaleme aldığı son Newroz mesajında “tüm halklara” seslenmiş, barış, eşitlik, özgürlük ve demokrasi çağrısı yapmıştı.

Ayrıca bugün vesilesiyle mahşeri topluluğunuzun ezici çoğunluğunu teşkil eden, özgürlüğe kanat çırpan kadınları ve gençleri önümüzdeki dönemin ekonomik, sosyal, siyasal ve güvenlik alanlarında ve özgürlük ve eşitlik mücadelesinde en aktif bir biçimde yer almaya ve başarmaya çağırıyorum.

Tekrar bu değerli Newroz’un şahsında tüm insanlık için büyük hayırlara vesile olması dileğiyle selamlıyorum.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.