2008-2010 Tarihleri Arasındaki Görüşme Notlarından Kadınla İlgili Bölümlerden Alınmıştır – II

0

ÖNDER APO

Ben her görüşmede kadına ilişkin görüş belirtmek istiyorum ancak buranın koşulları uygun değil. Bugüne kadar kadın sorununu anlamaya ve anlatmaya çalıştım. Buna devam da edeceğim. Kadınların kendilerinin isteyerek verdiği kararlar önemli. Benim için önemli olan kadınların istediklerini hayata geçirmeleri ve bu yönlü çalışmalarını devam ettirmeleridir.

Kadın eşittir yaşamın kaynağı. Kadınlar yaşamın merkezidir. Kadın olmadan yaşam olmaz. Kadınların bedenleri üzerinde kurulan sömürge bütün sömürgelerin temelini oluşturmaktadır. Kapitalist sistem de buna dayanmakta. Ekonomi aslında kadının işidir. Ben size ekonominin tanımını yapayım. Eski-antik Yunan’da ekonomi kadının işidir. Bütün ekonomiyi kadın çekip çevirir. Kapitalist sistemde her şeyi erkek ele geçirmiştir. O yaptıkları makinelerle de hamburger gibi bu işi kadınların elinden aldılar. Çocuk beslemek, yemek, ekonomi doğası gereği kadının işidir, erkek ne anlar bundan. Erkek bu işi kadından alarak yaşamın kaynağını da denetimi altına almıştır. Erkek, yemek yapmaktan bunu paylaşmaktan anlamaz. Ekonomi eşittir kadın, kadın eşittir yaşamın kaynağı. Kapitalist sistem ekonomiyi kadının elinden alarak bütün dünyayı denetimi altına almıştır. Kadının özgürlüğü, dünyanın özgürlüğüdür. Kadınlar erkeklere saygı göstereceğine erkekler kadına saygı göstersin. Yani demek istediğim özgürlük temelinde, kadın üzerinde denetim olmadan, eşit şekilde, ast üst ilişkisi olmadan bu temeldeki bir erkeğin doğruluğuna ve dürüstlüğüne güveniliyorsa, kendi özgürleşmeleri önünde bir engel olarak görülmüyorsa, o takdirde evlenebilirler de, arkadaşlık, saygı, sevgi, sevişme, sevgili, beraber yaşama olabilir. O zaman bunlar anlamlı olur.

Mektuplar gönderiyorlar. Bu mektuplarda aileden, çocuk sahibi olmaktan söz ediyorlar. Doğru bir zihniyet devrimi için ve özgürlük için bunu aşmaları gerekiyor.

Bu psikolojiyi aşmaları gerekiyor. Bunu nasıl yapacaklar? Zihinsel devrimle yapacaklar. Avrupalılar bu konuda daha ilerideler. Bunu beyinlerinde çözdükleri için bir adım daha öndeler. Kadınlar da bunu zihinlerinde çözerek aşabilirler. Ben evlilik, çocuk sahibi olmak için şunu söylüyorum. Bunu bir zahmet, külfet olarak görmektense milyon kere kendisini çoğaltması olarak görebilirler, böyle bakabilirler. Kadınlar her alanda örgütlenmelerini yapmalılar. Kadınlar isterlerse dünyayı değiştirebilirler. Sorunların demokratik çözümüne katkı sunabilirler. Benim kadınlarla ilgili bu söylediklerimi güzel bir biçimde bir mesaj olarak düzenleyip iletebilirsiniz. Batman’daki kadınları selamlıyorum.

Ankara’da yaklaşık 10 bin katılımla kadınlar kongrelerini yaptılar. İyi tartışıp derinleşebilmişler mi? Bu konuda düşüncelerimi daha önce söylemiştim. Akademi çalışması önemlidir. Bu akademide spordan siyasete, hukuktan felsefeye, atölye çalışmalarına, kültür sanat çalışmaları dâhil her türlü çalışmalarını yapabilirler. Yine bu akademi çalışması tüm kesimleri kapsamalı. Örneğin bir üniversite öğrencisi de, bir ev hanımı da bu çalışmalarda yerini alabilmeli. Bir dönem Köy Enstitüleri vardı. Benzer çalışmalar yapmaya çalışıyorlardı. Ama benim önerdiğim Akademi, Enstitüleri de aşıyor. İsim önemli değil, Akademi, Enstitü de denebilir. Aile, kadın etrafında oluşur. Kadınlar üreticidirler. Ürettikleriyle kendi ekonomik sorunlarını çözebilirler. Mesela bir tarla kiralayarak organik tarım yapabilirler. Böylece işsizlik sorununun çözümünde katkıları olur. Kadın çalışması bana heyecan veriyor. Kadınlar kendilerine güvenebilirler. Özgürlüğe yoğunlaşmaları halinde başaramayacakları şey yoktur. Bu temelde Kongre kararlarını kutluyorum, başarılar diliyorum.

‘Benim daha önce kadın ve tecavüz kültürü konusunda söylediklerimi bu son olay, barış gelini Pippa olayı da sembolik olarak doğruladı. Beyaz gelinlik giymişti. Ben daha önce de söylemiştim; gelinlik değil kefen aslında. Bu sadece bir olaydır, her gün bunun iki katı olay yaşanıyor ve her gün iki kat tecavüz yaşanıyor. Bu vesileyle Pippa’yı da anıyorum.

‘Bana gelen mektuplarda bana olan sevgilerinden söz ediyorlar. Öyle salt sevgiyi önemli bulmuyorum, bu geliştirmez. Ben küçüklüğümden beri de bu sevgi tarzına karşıydım. Bu sevgi tarzını kabul etmedim. Salt sevgi, anlamaya dayanmayan sevgi içgüdüseldir. Anne sevgisi de içgüdüye dayalıdır. Anne sevgisini önemli buluyorum ama sevgi sadece içgüdüye dayanmamalı. Hayvanlar da içgüdüye dayalı olarak birbirini seviyorlar. Bir kuş bile annelik güdüsüne sahiptir, yavrularını içgüdüsel olarak sever. Sevgi anlamaya dayanmalıdır, anlamaya dayalı olursa anlamlıdır. Ben de anlamlı sevgi diyorum. Beni anlıyorsanız, benim fikirlerimi anlıyorsanız bu benim için önemlidir. Beni sevmek benim fikirlerimi anlamaktan geçer. Beni anlıyorsanız, anlamaya çalışıyorsanız, kavrıyorsunuz bu çok anlamlı olur. Sevgi, anlamaya dayalı olmalıdır, anlama nedir? Bu da felsefeye girer. Felsefe nasıl yapılır, nasıl öğrenilir, bunun için de sosyolojiyi çok okumak gerekir, her şeyin de tarihini bilmek gerekir. Sosyolojiyi tarihi perspektiften, felsefeyi tarihi bir perspektiften okumak gerekir, her şeyi tarih penceresinden bilmek gerekir. Bugünü anlamak tarihi çok iyi bilmekten geçer. Yol arkadaşlığına, anlamaya dayalı sevgi anlamlıdır. Kadınlar bunu başarabilirlerse o zaman kadın olarak da, tanrıça olarak da, aşk öğesi olarak da insan olarak da sevilebilir. Anadolu’da Kıbela (Kibele), Mezopotamya’da İnanna, İştar, Star mitolojide Tanrıça kadınları temsil ediyor.’

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.