PKK’de kadın olmak

HABER MERKEZİ –

45. yılına girerken halkların devrim ve özgürlük umutlarını büyüten egemen sömürgeci sisteme karşı bir çıkış hareketi olan PKK’yi öncü gücü olan kadın boyutuyla değerlendirmek önemlidir. PKK çıkışını feodal-geri aşiretçi yapılanmalara ve sömürgeciliğe karşı işçi ve emekçiler öncülüğünde sınıf temelli örgütlenerek gerçekleştirmiştir. Reel Sosyalizmin çöküşünün ardından Önder APO’nun geliştirdiği çözümlemelerle birlikte sorunlara bu defa daha çok toplumsal-tarihsel boyutuyla yaklaşım geliştirmiş ve bu temelde de kadın özgürlüğünü esas alan ve kadın özgürlüğü üzerinden de toplum özgürlüğünü hedefleyen bir ideolojik çıkış yaratmıştır. Bu nedenle PKK için bir kadın partisi olduğunu belirtmek yanlış olmaz. Önder APO, kadın gerçekliğini fark etmekle birlikte kadına dair çözümlemeler geliştirerek kadının hem kendisini tanımasını hem de mevcut sistem içerisinde bulunduğu duruma karşı mücadele yürütülebilmesinin koşullarını PKK zemininde hazırlamıştır. Önder APO, kadın özgürlük çizgisini gerek sistem karşısında, gerekse de parti içerisindeki geri feodal anlayışlara karşı amansız bir mücadele ile geliştirmiştir. 3. Kongre ile birlikte kadın özgürlüğünü, bunun üzerinden de toplum özgürlüğünü esas alan yaklaşımla reel sosyalizm anlayışından çıkılmış, sınıf temelli yaklaşımlar aşılmıştır. Kadın özgürlük mücadelesinin temelleri atılmıştır. Bununla birlikte kadınlar ilk grup aşamasında PKK içerisinde az sayıda yer alırken, kadının kendisini tanıması ve bilinçlenmesi ile birlikte özgürlük saflarına daha yoğun katılımlar gelişmeye başlamıştır. Bu temelde PKK yeni bir partileşmeyi, sosyal bilimde yeni bir devrimi geliştirmiştir. PKK devrim içerisinde devrim yapmıştır ve PKK’deki bu devrim zihniyeti güçlü bir mücadeleyle gelişmiştir. Önderlik “erkeği öldürmek” belirlemesini yapmış, bunu kendisinde başlattığını belirtmiştir. ‘’Ben içimdeki erkeği öldürdüm’’ demiştir. Önderlik “Çok çalışmam oldu ama bu çalışmaların içerisinde destansı olan kadın çalışmasıdır” diye belirtmiştir. Kadının yaşadığı farkındalıkla PKK’deki kadın kendisini geliştirmeye başlamış, özüyle buluşup devrimci, öncü bir kimliğe bürünmüş ve her geçen gün mücadelesini daha da büyük bir iddia ve kararlılıkla sürdürmüştür. Bu anlamıyla geliştirilen bu mücadele ile birlikte Önderlik tarihte kadın özgürlüğünün önderi, toplum özgürlüğünün önderi olarak tanınacağı gibi PKK’li kadın da tüm dünyada özgür kadın kimliğinin temsilcisi, sembolü olarak tanınmaya başlamıştır.

 

Sakine Cansız şahsında başlayan bu gerçeklik onlara, yüzlere, binlere varan bir fedailer ordusu yaratmıştır. Sakine Cansız arkadaş partiye katılımını gerçekleştirdikten sonra birçok alanda çalışma yürütmüş ve şahadetine kadar da devrim mücadelesinin kesintisiz yürütücüsü olmuştur. Bu yürüyüşte kadın kimliği ile birlikte önüne birçok engel çıkmış, aile devrim mücadelesinin önünde durmak istemiştir. Fakat Sakine arkadaş tavrını ortaya koymuştur. Kürt feodal toplum gerçekliğinde bir erkek için bunu yapmak belki kolay olabilir ancak bir kadın için bunu yapmak zordur. Fakat Sakine arkadaş özgürlük arayışındaki ısrarı ile bunu başaran ilk militan olmuş ve sembolleşmiştir. PKK’nin çıkışına kadar Kürdistan’da erkeklere mal edilen devrim mücadelesinde yeni, farklı bir çıkış yaratmıştır. Belki birçok öncü kadın sembol tarihte yer almıştır. Fakat evini, ailesini bırakıp kendini bir bütün, sonuna kadar, kararlılıkla özgürlük mücadelesine adama açısından Sakine Cansız örneği bir ilktir. Elazığ’da çalışma yürütürken tek başına faşistlerin içine girip mücadele etmiş, korkusuzca, hiçbir bireysel kaygı gütmeden faşist saldırılarının olduğu süreçte erkek arkadaşların bile gece nöbet tutamadığı sokaklarda o nöbet tutmuş, zindandaki direnişi ile de yine faşist TC rejimini şoke etmiş, çaresiz bırakmıştır. Aynı zamanda Sakine arkadaşın mücadelesi birçok kadına cesaret aşılamış, teslimiyet ve ihanet karşında amansız bir direnişle sembol haline gelmiş, bulunduğu alanlarda kadın-erkek herkesi etkilemiştir. Sakine arkadaş kısa sürede ideolojik ve örgütsel duruşundaki çıkışı ile PKK kuruluş kongresinde yer alan 2 kadından biri olmuştur.

 

Parti kuruluşundan itibaren kadınlar akın akın mücadele saflarına yönelmiş, bugün PKK hareketi içerisinde binleri aşan fedai kadın gerçekliği açığa çıkmıştır. PKK’nin açığa çıkardığı mücadele ruhu, Önder APO’nun geliştirdiği kadın özgürlük felsefesi kadınların ruhuna öyle bir işlemiştir ki özgür bir yaşam uğruna belki de dünyada eşi benzeri olmayan kadın fedailiği örnekleri açığa çıkmıştır. Beritan (Gülnaz Karataş) arkadaş şahsında PKK hem teslimiyete karşı fedaice bir duruş sergilemiş, aynı zamanda kadın ordulaşmasının temelleri Beritan arkadaş şahsında atılmıştır. Yine belki de dünyada bir ilk olarak Beritan arkadaşın şahadetine bağlılık gereği kadın gerilla ordusu örgütlendirilmiştir.

 

Özgür ülke, özgür toplum, özgür yaşam uğruna bedenleri ile newroz ateşlerini gürleştiren Zekiye Alkan, Rahşan Demirel, Ronahi-Berivan örnekleri yine kadın mücadelesi açısından tarihte görülmemiş örnekler olmuş, peşi sıra onlarca böylesi örnek tarihin sayfalarında yerini almıştır. İnsanüstü bir irade ile zılgıtlarla gerçekleştirilen bu eylemler ölümden yaşamın yaratıldığı PKK gerçekliği ile bütünleşmenin ifadesi olmuştur. PKK’nin ve özgür kadın kimliğinin yaratıcısı Önder APO’ya yapılmak istenen suikast girişimi karşısında yine dünyada görülmemiş bir örneğe daha tarih Zeynep Kınacı (Zilan) şahsında şahitlik etmiştir. Kendi bedenini bomba yapıp düşmanda patlatarak Önderliğin hareket ve kadınlar açısından önemini göstermiştir. Zilan arkadaşın eylem tarzı hareketimizde bir ilk olmakla birlikte belki de dünyada da böylesi bir fedai eylem tarzı olarak bir ilktir. Bir kadın üzerinden bunun gelişmesi kadının Önderlik ideolojisine verdiği anlamla bağlantılıdır. PKK’deki kadının özgürlük uğruna bu denli fedaice yarattığı ruh eşi benzeri olmayan, sadece karşındaki düşmanı değil tüm toplumu şaşkına uğratan bir gerçekliktir. Kimsenin aklının ucundan geçmeyen, hayal bile edemeyeceği böylesi fedai bir tarzın yaratılmış olması bunu geliştiren ideoloji ve bilincin anlamına varmak açısından oldukça önemli ve anlamlıdır. Daha onlarca örnekle sayabileceğimiz PKK ideolojisinin yarattığı öncü kadın gerçekliği PKK ile kadını bütünleştirmiş PKK’yi kadın öncülüğünde gelişen, büyüyen bir özgürlük hareketi haline getirmiştir.