Soykırım Saldırıları

Kapitalist sistem güçleri kadınların ve gençlerin potansiyelinden faydalanmaya, kendi sistemine eklemlemeye çalışmaktadır. Bu sebplede tüm politikalarını esasen bu iki kesim üzerinden geliştirmektedir. Kadınlara dönük geliştirilen katliamlar, şiddet, taciz ve tecavüzler, emek sömürüsü, irade kırımı vb. tüm uygulamalar hedeflidir ve amaçlıdır. Kadınların ve gençlerin potansiyellerinden, gücünden, toplumsal hakikatinden kopmaktadırlar. Özel savaş rejimi Kürt kadınına ve gençlerine dönük fiziksel katliam ve savaşla sonuç alamayacağını anlamıştır. Bu sebeple de soykırım savaşını, özel savaş saldırılarıyla bütünlüklü bir biçimde yürütmekte ve her türlü kirli yöntemi kullanmaktadır. Soykırım saldırıları, yürütülen bu büyük direniş, fedakarlık ve emeklerle önemli ölçüde boşa çıkartılmaktadır. Ancak bu mücadele kapitalist sistemin hiç sonuç almadığı anlamına da gelmemektedir. Saldırılar çok yönlü ve çok kapsamlı olarak tüm toplumu kapsayacak düzeyde geliştirilmektedir.

Bakurê Kurdistan ve Türkiye’de esas hedef en başta genç kadınlardır. Gençleri ve kadınları düşürebilir ve mücadeleden uzaklaştırabilirse sonuç alacağına inanmaktadır. Bu sebeple de bütün gücüyle genç kadınlara yüklenmektedir.

Kapitalist sistem topluma yönelik saldırılarını kadın ve gençlik üzerinden yürütmekte, haliyle en çıkta genç olan kadınlara yönelmektedir. Bakurê Kurdistan ve Türkiye’de genç kadınlara dönük gerçekleştirilen saldırılar tümüyle ideolojiktir. Yani bilinçlidir, planlıdır, hedeflidir ve son derece sistemlidir. Toplumun en temel sorunu öncelikli olarak, toplumsal olarak varlık sorunudur. Öncü güç genç kadın olduğuna göre en başta genç kadınları sorunudur.